Over Virente

Virente Consulting Group is een netwerkorganisatie van ervaren adviseurs. Alle medewerkers hebben minimaal 10 jaar relevante ervaring als subsidieadviseur of evaluator van subsidieregelingen. Door de verschillende achtergronden van onze adviseurs hebben wij kennis van en ervaring met alle voorkomende subsidievraagstukken. Hierdoor zijn wij in staat ook u van een gericht subsidieadvies te voorzien en waar nodig passende ondersteuning te bieden in het aanvraag- en afwikkelingstraject.

Door ons begeleide subsidieprojecten zijn diverse malen als voorbeeldproject opgenomen in publicaties van subsidieverstrekkers. Als u daar belangstelling voor hebt, sturen wij u deze publicaties toe.

Etymologie

De term virente is afkomstig uit het Latijn en is een verbogen vorm van ofwel het werkwoord virere ofwel het bijvoeglijk naamwoord virens. De betekenis - door groen te zijn of kortweg groen - symboliseert het duurzame karakter van onze dienstverlening. Niet alleen in de aard van de projecten die wij begeleiden, maar ook in de relaties met onze cliënten.
Ons logo, een groen blad, accentueert deze duurzaamheid. De druppelvorm staat bovendien symbool voor de ideale stroomlijn in onze werkprocessen.

De relatie tussen de kleur groen en onze vorm van financiële dienstverlening is ingegeven door het Amerikaans Engels, waar green te boek staat als een synoniem voor geld.